Formandens beretning 2013

Jeg vil i min beretning komme ind på de sportslige resultater i de enkelte afdelinger, den økonomiske situation og sidst men ikke mindst, hvad arbejder der med nu og fremadrettet i de enkelte afdelinger under AB.

Aarup boldklub har ved den seneste medlemsopgørelse pr. 31. december 2013 – 1070 medlemmer fordelt på:

426 fodbold heraf 356 under 25 år

222 håndbold heraf 174 under 25 år.

367 gymnastik heraf 221 under 25 år.

55 løbeklubben.

I alt 751 medlemmer under 25 år.

I forhold til 2012 er det en fremgang på 12 medlemmer, hvilket svarer til en stigning på ca. 1 procent.

Fodbold

Året 2013 i fodboldafdelingen, blev året hvor den nye træningsbane endelig blev taget i brug. Det blev også året hvor vi fik forlænget vores opvisningsbane, desværre blev løsningen ikke optimalt, idet skråningen ned mod tennisbanen godt kunne ønskes anderledes, men det var det muliges kunst.

I 2013 var der også planer om et nyt tag på klubhuset, idet det nuværende er noget skrøbeligt, og dårligt tåler at en fodbold lander på tagpladerne. Vi fik også bevilget 50 procent af beløbet til nyt tag, men det knep gevaldigt med at finde de sidste 50 procent, og projektet blev således ikke igangsat. Vi søger i 2014 på ny om mulighed for støtte til nyt tag, og håber på en bevilling på op til 75 procent af beløbet. Resten håber vi selv at kunne finde/låne.

Sportsligt kan sæsonen deles i 2. Et forår hvor tingene fungerede godt i alle afdelinger. Som modpol til dette et efterår man i seniorafdelingen måtte konstatere, at der var spillere der flyttede, spillere der stoppede, trænere der stoppede – hertil en serie 1. træner der ikke fik tilstrækkelig opbakning fra spillere og slutteligt et mindre tilfredsstillende fremmøde til træning – både i 1. og 2. holds truppen.

Til gengæld vil jeg foreslå, at man kaster et blik på Aarup Boldklubs hjemmeside – fodboldafdelingen, for den vidner da om, at fodboldafdelingen på ungdomssiden trods alt henter flotte placeringer rundt omkring til diverse stævner – ikke mindst pigerne markerer sig flot.

Og så er det glædeligt at kunne konstatere, at vi i 2013 – både forår og efterår har haft fornuftigt styr på økonomien. Efter et par hårde år, kan vi endelig aflevere et regnskab med plus på bundlinjen. Vi har i 2013 taget et nyt økonomi system i brug, nemlig Klub Office, først med Henrik ved roret og efterfølgende med Bettina som styrmand og Allan som er inde over kontingentet. Økonomien er også blevet hjulpet af vores seneste tiltag med salg af fyrværkeri i december måned – noget som helt sikkert kan udbygges til næste år, med de erfaringer som vi har høstet i 2013.

Vi ser frem til den kommende sæson. Der er etableret et nyt trænerteam i senior afdelingen som nyder fuld opbakning fra spillerne. Vi fornemmer at medierne har dømt os ude på forhånd, så alt andet lige, så kan vi vel kun få succes, og målet er at vinde fodboldkampe.

I 2014 vil vi også meget gerne have igangsat fodboldfitness, og vi vil også gøre en større indsats for at se om vi kan aktivere forældre mere i klubben. Vi håber at øget aktivering også kan medføre større opbakning til frivilligt arbejde.

Vi er p.t. også på udkig efter en ny klubhusbestyrer, og vi håber at rigtig mange viser interesse for at gøre en indsats – også på dette område, idet det vil betyde meget for det sociale liv på Stadion fremadrettet.

Der skal også i den forbindelse lyde en stor tak til Bent for en stor og stabil indsats igennem en meget lang periode i klubhuset.

Håndbold

I håndboldafdeling er der i lighed med 2012 godt gang i stort set samtlige rækker. Stort set 2 hold i alle rækker og med gode sportslige resultater til følge. Ikke mindst en kæmpe succes, at U18 drenge nu skal spille division. Det er også meget tilfredsstillende, at vi nu igen kan mønstre et herrehold – ikke blot et ”telefonhold”, men også et hold som gider træne. Det er et stort håb at gejsten bevares, og yngre og nye kræfter kan komme til på herresiden.

2013 var også året hvor vores samarbejde med Højfyn Håndbold kom i gang – med deltagelse af Tommerup, Vissenbjerg og Aarup. Et initiativ som er taget i forsøget på at fastholde de lokale spillere i området. Samarbejdet gælder for årgangene U16 til U18. Fremtidsperspektivet i dette samarbejde er, at spillerne via fælles træning og arrangementer får kendskab til samarbejde. Det har været vores oplevelse, at når spillerne når 7. klasse, så holder mange op med dyrke sport og dette vil vi gerne modvirke.

Samarbejdet er en succes, selv om der altid med nye initiativer er plads til forbedringer og udvikling, men allerede nu er samarbejdet også udvidet til at omfatte U14 drenge mellem Tommerup og Aarup.

Sæsonen blev skudt i gang ved at sende U10-U14 til Tivoli Cup i Aarhus. En kæmpe succes, som vi håber kan blive en tradition i klubben.

Det går som altid rigtigt godt med Frøcup. I det kommende år er Frøcup flyttet 3 uger grundet en ændret turneringsstruktur, men desuagtet mangler der p.t. kun 4 tilmeldinger – så er alle pladser besat og vi må melde udsolgt. Der er max. plads til 92 hold.

Økonomisk går det fornuftigt i Håndboldafdelingen. Det løber rundt med et lille plus og det er vi tilfredse med, da egenkapitalen i håndbold er tilfredsstillende og afdelingen har således lidt at stå imod med.

AB Gymnastik

Gymnastik kan se tilbage på en god sæson, selv om den ikke er helt slut, da opvisningerne ligger i marts måned og dermed afslutning af sæsonen.

Sidste år kaldte jeg gymnastik for den ”stabile Gymnastik afdelingen” og det holder stadig. I 2012 med 13 forskellige hold og i 2013 med 14 forskellige hold. Så på trods af en lille medlemsnedgang, så er der faktisk et hold mere i 2013.

Dette på trods af, at det var svært at finde tilstrækkeligt med frivilligt arbejdskraft ved sæsonstart og der kunne således ikke oprettes et børnehold i MINISPRING.

Til gengæld er det lykkes at få oprettet et rent drengehold for alderen 5-6 år, hvor træningen er tilpasset drengenes behov. Det er håbet at vi dermed kan få drengene til at fortsætte med gymnastik, også når de bliver ældre.

Der er også oprettet et HitFit hold for voksne. Meget populært, og man danser til den gode musik fra 80erne og 90erne. Der er også hold som inddrager de nye trends og elementer som er oppe i tiden – eksempelvis Crossfitt.

Der arbejdes hele tiden i Gymnastik med at følge de sidste nye trends ude omkring, men også med at bevare de gode gamle hold som kører godt. Ønsket er at følge med og forny sig, derfor er der også senest udviklet et fitness koncept, som er et tilbud til de voksne om at kunne gå på flere af holdene – på forskellige dage – og dermed selv tilpasse træningen efter behov og familiemønster. Prisen er kr. 1.000 for en hel sæson og så har man muligheden for at dyrke gymnastik på 5 forskellige voksne hold – absolut en succes.

221 af gymnasterne er +25 år og det siger vel noget om, at der er gode tilbud til de voksne i vores område.

De mange hold kræver mange frivillige, og i denne sæson er der tilknyttet ca. 45 trænere og frivillige til gymnastikafdelingen.

Gymnastik er i 2013 – eller jeg skulle måske sige i starten af 2014 blevet on-line, og man kan nu som den første afdeling i Aarup Boldklub tilbyde medlemmerne at tilmelde og betale kontingent on-line. En stor lettelse for kasseren og pengene ryger ind på kontoen med det samme – en rigtig positiv oplevelse.

Der har i flere sæsoner været arbejdet med en udvidelse af hal 3 med en springgrav og fra Assens kommune er der nu bevilget 2,5 mill. til projektet, som der arbejdes videre med sammen med halbestyrelsen. Det er håbet at det kan realiseres, idet det betyder meget for gymnastikken, at Aarup kan tilbyde det samme som de omkringliggende haller.

Økonomisk realiseres der i 2013 et pænt positivt resultat i Gymnastik, men der bliver formentlig også brug for en god økonomi, hvis drømmene om udvidelse af hallen med springgrav skal blive en realitet.

Løbeklubben

Vi har en meget aktiv løbeklub med ca. 55 medlemmer. Løbeklubben er kendetegnet ved 3 faste dage om ugen hvor der løbes fra klubhuset her på stadionvej. Men herudover arrangeres der og deltages i en hel del løb henover året.

Jeg skal ikke nævne alle løbene, men kan nævne Hjerteløb i april måned, løb i Hindsgavl for alle medlemmer, deltagelse i Bogense løbet, sommerfest med orienteringsløb, løb ved Langesø, Juleløb – og hvis dette ikke er nok, så er der også mulighed for at deltage i Coopertest 3 gange i løbet af året.

Foråret har også budt på foredrag om kost og motion ved Marianne Berthelsen.

Herudover arrangeres der løbende sociale arrangementer –eksempelvis fødselsdags komsammen med lagkager, medlemsmøder med gennemgang af løberuter i Garminuret og ikke mindst er der social samvær den sidste torsdag i hver mdr.

De ugentlige løbeprogrammer er tilpasset de enkelte løbere, så alle kan være med og der er eksempelvis løbeprogrammer for 5 km, 10 km og halvmarathon, så alle kan få styret deres lyst.

Økonomien i løbeklubben har det godt – man kan vel kalde det en lille men solid økonomi, hvor der spares på pengene.

Det er min opfattelse, at der er plads til flere medlemmer, så skulle der sidde nogen med lidt dårlig samvittighed på motionsfronten, så tøv ikke.

 

Støtteforeningen

Igen i 2013 er der budt på flere af de ”lidt tynde” halballer, men det er på trods heraf lykkes at skabe et positivt resultat som kan uddeles til klubberne i AB.

Oktober festen er uden tvivl lyspunktet, og har bidraget pænt, men ellers har det været lidt op af bakke med andre arrangementet, selv om antallet af halfester er skåret pænt ned.

Gode ideer til udvikling af nye ideer og tiltag er helt sikkert velkommen, og det er udfordring at få et fornuftigt økonomisk udbytte ud af den store indsats som ydes af støtteforeningen.

Afslutning:

Der skal lyde en tak til afdelingsbestyrelserne og bestyrelsen for støtteforeningen for et godt samarbejde, men også en tak til alle trænere og ledere, der uge efter uge tager det enorme arbejde med træning og kampe.

Jeg vil også gerne rette en speciel tak til Jan Hansen, som trådte til som hovedkasserer i foreningen, da vi manglede en tovholder sidste år. Jeg ved at man i de enkelte afdelinger har været glade for at kunne trække din ekspertise på området og vi er i hovedbestyrelsen glade for den strukturerede tilgang du har til regnskabsområdet.

Med disse ord vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingen.

Aarup d. 12. februar 2014

Ivan Sløk

Formand