Formandens beretning 2014

I lighed med de tidligere år, vil jeg komme ind på de aktiviteter og resultat som der har været i de enkelte afdelinger for året 2014

Jeg vil også kort berøre hvilke ting der arbejdes på fremadrettet i de enkelte afdelinger både nu og projekter med lidt længere aftræk.

Inden vi går videre, syntes jeg vi skal ære 2 af vores æresmedlemmer som desværre har forladt os i 2014.

Helge Juul Johansen og Niels Erik Madsen er begge gået bort i 2014. Jeg syntes vi skal ære disse æresmedlemmer ved at rejse os og holde et øjebliks stilhed.

I Aarup boldklub mærker vi stort set over hele linjen, at der er kamp om medlemmerne. Jeg har ikke et præcist medlemstal for de enkelte foreninger, men fornemmer, at løbeklubben holder på en fast skare, håndbold kæmper med at knække kurven, gymnastik må konstatere lidt tilbagegang og fodbold har også udfordringer specielt i gruppen 14-18 år, hvor der formentlig opstår andre interesser og behov – helt naturligt vil jeg mene.

Fodbold

2014 var året hvor der var trænerskifte i fodboldafdelingen – Carsten Hemmingsen forlod klubben til fordel for Svendborg, men dette blev hurtigt løst med et nyt trænerteam i form af Loui og Anders og heldigvis med bred opbakning fra spillertruppen.

Resultatmæssige har det for første holdet været lidt op og ned. Foråret med en god gejst og fight, men desværre måtte holdet en række ned. Efteråret blev gået i møde med store forventninger og pressen havde også pustet godt til disse forventninger. Resultatmæssigt blev det lidt op ned – der blev spillet gode kampe, men også kampe med af mere svingende karakter.

Positivt kan det nævnes, at der har været deltagelse i efterårsturneringen med hele 5 senior hold. Det højeste antal i mere end 30 år.

Børnefodbold er populært og der deltager ca. 90 spillere i denne gruppe som er op til U-11 spillere. Desværre ikke så mange piger, hvilket ellers kunne være ønskeligt.

Ungdomsfodbold U-13 til U-17 har også ca. 90 medlemmer, heraf er ca. 1/3 del piger og 2/3-del drenge. Desværre en gruppe hvor der p.t. tabes medlemmer. Men som nævnt vel også naturligt, at det er på dette tidspunkt at der pludselig opstår andre interesser.

I fodbold afdelingen har man igen i 2014 været til Kibæk stævne med deltagelse af ikke mindre en 11 hold og ca. 125 børn. Et super flot resultat kom der også ud af det, 9 hold på vinderskamlen –heraf 4 vindere af A-rækken, 2 vindere af B-rækken og 3 bronzevindere – Det må vist siges at være godkendt.

I erkendelse af, at der altid er noget man kan blive bedre til, har der i 2014 været tilknyttet en konsulent fra DBU FYN som bl.a. har arbejdet med organisering af klubarbejdet, pigeraketten og inspiration til træning.

På økonomisiden har 2014 været et positivt år for fodboldafdelingen. Man kan vel nærmest sige ro på bagsmækken.

Der blev i 2014 brugt penge på et nyt tag til klubhuset. Et ønske som der har været arbejdet med igennem flere år. Pris ca. 120.000,00 og desværre måtte vi nøjes med at få tilskud på 50 procent fra kommunen mod forventet 75 procent.

Det er også lykkes for at afdrage lidt på gælden i det forgangne år.

På indtægtssiden kan det konstateres, at vi har kunnet opretholde sponsorindtægter på samme niveau som tidligere. Til gengæld blev vores fyrværkerisalg lidt dårligere end sidste år. Som noget nyt har vi i 2014 også solgt juletræer i december måned.

Håndbold

Håndboldafdelingen har haft en travl og sjov opstart på sæsonen. Udover den almindelige træning kan nævnes strandhåndbold, håndboldkaravanen for 3. og 4. klasse, streethåndbold bag Eurospar med besøg af Torsten Laen, arrangeret tur til ligakamp i Kolding og været på en fælles klubtur til Tivoli-cup i Århus – en gentagelse af succeen fra sidste år.

Håndbold har været repræsenteret med mange hold i ungdomsrækkerne og så blæser der også lidt mildere vinde i seniorafdelingen, hvor der kan konstateres en positiv udvikling, men når det er sagt, så er der stadig plads til flere spillere.

For at fastholde en positiv udvikling, er der arrangeret et samarbejde med Aarupskolen, et projekt som bl.a. udspringer af deltagelse i DHF’s ”knæk kurven” projekt, som i alt sin enkelthed går ud på at bryde den generelle nedgang som håndboldklubber oplever over hele landet. Udover at skaffe nye medlemmer har projektet også fokus på anerkendelse, rekruttering af frivillige og fastholdelse af disse.

Projektet inddrager både bestyrelse, ressourcepersoner, trænere og hjælpere.

Samarbejdet mellem Tommerup, Vissenbjerg og Aarup går stadig den rigtige vej, selvom al begyndelse er svært og har sine udfordringer. Alle klubberne anerkender behovet for samarbejde på tværs af moderklubberne når børnene når teenager alderen og derfor skal projektet nok lykkes, og der ses også en positiv udvikling.

Frøcup – man kan vel nærmest kaldet det en klassiker, var som jeg husker det næsten udsolgt i april måned 2014. Når der ikke var fuldt udsolgt skyldes det at datoen var blevet rykket i forhold til tidligere – men i april 2015 kan der igen meldes alt udsolgt og der er hold på venteliste – meget positivt – både for håndboldafdelingen, som får et godt økonomisk tilskud, men også for sporten og byen en meget positiv aktivitet.

Håndbold kommer ud af året med et lille underskud, men ikke noget alarmerende og skyldes udelukkende en prioritering i håndboldafdelingen til fordel for ungdomsholdene.

AB Gymnastik

Gymnastik kan se tilbage på en god sæson, selv om den ikke er helt slut, da opvisningerne ligger i marts måned og dermed afslutning af sæsonen. Helt præcist markeres afslutning weekenden den 28 og 29 marts 2015. Den 28 med ikke mindre end 35 hold fra Fyn og Jylland som kommer og giver opvisning og den 29. marts er det udelukkende egne hold + 1 enkelt gæstehold som giver opvisning. En weekend hvor jeg kun kan opfordre til at kikke forbi i Fritidscenteret.

Men ellers har 2014 desværre budt på en nedgang i medlemstallet, selv om der har været forsøgt med flere nye tiltag. Medlemstallet viser 306 gymnaster – et fald på ca. 50 personer i forhold til året før.

Der har været arbejdet hårdt med at få drenge til at gå til springgymnastik, og det ser ud til virke og forventningerne hertil er store fremadrettet.

Ellers er gymnastik kendetegnet ved mange børnehold med stor tilgang, lidt færre på de lidt større børnehold. Væsentlig mindre hos junior gruppen og meget få hos ynglinge – så få, at disse tilbydes plads på voksenholdene. Et billede, som jeg noterer, at der kan nikkes genkendende til i alle afdelingerne.

Hos de voksne er det stadig fitnes trenden som hitter. Zumba, Hit Fit, bodytoning, skitræning m.v. Denne gruppe vokser i lighed med tidligere år, og der er i det hele taget meget fokus på sundhed og bevægelse, som kommer gymnastik til gode.

Den høje aktivitet betyder at gymnastik ligger beslag på hal 3 i Fritidscenteret fra kl. 16. – 20.30 – mandag til torsdag og sågar bruger hallen yderligere 1 ½ time om fredagen. 10 børnehold og 4 voksenhold fordeles på disse timer.

Gymnastik har igennem flere år arbejdet med at få etableret en springgrav i hal 3, og nu ser det endelig ud til at det lysner. Assens Kommune har bevilget 2 ½ mio. til projektet og der er p.t. gang i ansøgningerne til fonde for at skaffe det sidste nødvendige midler til at gå i gang med projektet. Det er vigtigt, da hallerne rundt omkring Aarup har disse faciliteter, og vist det stadig skal være attraktivt at træne i Aarup, skal vi også have disse faciliteter.

Gymnastik har i 2014 benyttet det nye system Conventus til tilmeldinger og betalinger fra medlemmer, hvilket har været en rigtig positiv oplevelse – efter lidt opstartsproblemer – Det elektroniske værktøj letter kontingentopkrævning og hele kommunikationen med medlemmerne. En meget stor lettelse for kassereren – ikke mindst, og så betyder det at pengene kommer i kassen med det samme.

Løbeklubben

Løbeklubben, som er en del af Gymnastik afdelingen, men reelt fungerer som en selvstændig forening har også været synlig i 2014.

Man kan vel sige, at klubben at har fundet sit niveau med et stabilt fundament på medlemssiden, og så er de jo meget synlige, når de flere af ugen dage løbet rundt i byen med deres gule veste.

Alle kan være med, der er løbeprogrammer på 5, 10 og ½ maraton og herudover mulighed for interval træning og coopertest for de mere ambitiøse.

Som noget helt nyt er der startet op med skovfitness eller her om vinteren city-fitness en gang om ugen. Man løber og indimellem stopper man op og laver fitness.

Der arrangeres også løb fra andre destinationer, her kan nævnes løb i Ålsbo, løb i Hindsgavl, løb i Krengerup, løb på Bogø, løb i Gadsbølle, Løb i Kerte, natløb i forbindelse med kulturugen, juleløb og nytårsløb – mon ikke der er lidt for enhver smag.

Der holdes foredrag om forebyggelse af skader og behandling af skader når disse er opstået. Foredrag om motion og kost. Fremvisning af løbetøj m.v.

Der har også været deltagelse i bl.a. Bogenseløbet og Lillebælt halvmaraton samt Hjerteløbet.

Hvis nogle af jer er blevet inspireret, kan jeg oplyse, at der netop har været opstart her den 19 februar 2015 efter vinteren og der afholdes Vintercup løb her i Aarup den 22. marts 2015, kl. 10.00 – så der er gode muligheder for at få rørt benene.

Støtteforeningen

2014 blev ikke året, hvor halfester kom på mode igen. Tværtimod, så har der været skuffende tilslutning til disse fester.

Oktoberfesten gav et positivt resultat – de andre fester et negativt resultat.

Støtteforeningen har overtaget opgaven med afholdelse af ungdommens fest, og der gøres også andre tanker omkring mulighederne for at bakke op omkring AB, med aktiviteter som kan støtte økonomisk, men det er svært at finde konkrete projekter som kan give et tilfredsstillende økonomisk afkast til fordel for AB.

Afslutning:

Der skal lyde en tak til afdelingsbestyrelserne og bestyrelsen for støtteforeningen for et godt samarbejde, men også en tak til alle trænere og ledere, der uge efter uge tager det enorme arbejde med træning og kampe.

Også en stor tak til mine kollegaer i hovedbestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år.

Med disse ord vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingen.

 

Aarup d. 23. februar 2015

 

 

Ivan Sløk

Formand