Om AB Støtteforening

Aarup Boldklubs Støtteforening er stiftet helt tilbage i 70´erne, som en selvstændig forening, der har til formål:

”At afholde arrangementer, herunder salg og afholdelse af alle tilladte former for banko- og lottospil, med det formål at fremskaffe kapital i Aarup Boldklub

Foreningens midler overføres til Aarup Boldklub og fordeles af dennes bestyrelse. Midlerne anvendes til sportslige formål”

Støtteforeningen har igennem årene, ved frivillig arbejdskraft og mange initiativer, rejst et ikke ubetydeligt beløb til afdelingerne i Aarup Boldklub.
Indtjeningen sker p.t. i stor udstrækning ved afholdelse af halballer for omegnens unge mennesker, men også andre initiativer bidrager til indtjeningen.