Formand Lars Christensen’s beretning for året 2018 ved Aarup Boldklubs ordinære generalforsamling d. 26. februar 2019.

Når jeg kigger tilbage på 2018, så har det egentlig været et udmærket år. Der er ikke sket det store – hverken været de store dårlige eller rigtig gode nyheder.

Som nyvalgt formand af Aarup Boldklub, skrev jeg et læserbrev som blev trykt i Aarup Folkeblad.

Jeg skrev et opråb til borgere i Aarup, hvor jeg opfordrede til at man kom op af sofaen og begyndte at involvere sig i foreningslivet i Aarup.

Hvis man efter at have læst mit ”opråb” var i tvivl om, om man kunne hjælpe som frivillig i Aarup Boldklub, kunne man kontakte mig, enten telefonisk eller pr. mail – så det var muligt for alle.

Hvor mange henvendelser fik jeg så……… INGEN

Egentlig et eksempel på de udfordringer som har fylde mest tid på vores møder i Hovedbestyrelsen.

De frivillige hjælpere – eller mangel på samme.

Det er desværre stadig en stor udfordring, som vi helt sikkert også kommer til at snakke om i 2019.

Aarup Lokalråd m.fl. og Løbeklubben startede et samarbejde vedr. ”Sund i Aarup” – et samarbejde og initiativ, som jeg allerede nu vil tillade mig at kalde en succes. Der var nogle gode arrangementer i 2018 – og jeg ved at der er mere i støbeskeen for 2019.

En ting der var særligt ved ”Sund i Aarup” er, at det har fået mange ”nye” ansigter frem – nye som alle har noget at byde ind med.

Det er en udvikling som vi helt sikkert skal følge.

Medlemstallet

Medlemstallet i 2018 har været lidt faldende – helt præcis er vi gået fra 1.011 medlemmer primo 2018 til 984 medlemmer ultimo 2018 – Et fald på 47 personer.

Det er noget som vi skal have gravet dybere i, for ud over det er træls at vi har færre medlemmer, så ligger der faktisk mange penge i det.  Det ser ud til at faldet skyldes at man i Gymnastik, går fra faste medlemmer til klippekort’s medlemmer. Det er faktisk ikke så godt, da vi så ikke kan modtage lokaletilskud for disse folk. Så det er helt sikkert en opgave vi skal have behandlet.

I 2018 snakkede vi også en del om hvad man skal bruge Hovedforeningen Aarup Boldklub til og om vi skal kigge på foreningens navn. Så vi har et navn som nye i foreningerne også kan identificere sig med.

Det er et emne som vi også helt sikkert kommer til at behandle i 2019 – ikke at vi nødvendigvis skal finde et nyt navn – men Hovedforeningens berettigelse – det skal vi være mere skarp på.

Afslutning

Her til sidst vil jeg meget gerne takke afdelingsbestyrelserne for det gode samarbejde i 2018. Også en stor tak til alle trænere og ledere, der uge efter uge tager det enorme arbejde, der er forbundet med træning, kampe og opvisninger.

 

Også en stor tak til mine kollegaer i hovedbestyrelsen for et godt samarbejde i 2018 – og jeg ser frem til et lige så inspirerende og godt samarbejde i år.

Særlig tak til Thomas Fogh, vores kasserer, der har valg at træde tilbage som kasserer for hovedforeningen og Håndbold.

Thomas – du har leveret en kæmpe indsats, både for Håndbold og Hovedbestyrelsen – tak for det – og pas nu på dig selv fremover. Håber virkelig at vore veje krydses igen!

 

Med disse ord vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingen.