Formand Lars Christensen’s beretning for året 2021 ved Aarup Boldklubs generalforsamling d. 21. februar 2022.

Stort tillykke til ”Årets fund” Kristian Jensen fra Håndbold.
Tak til Bjarne for de flotte ord til Kristian.

Også Stort tillykke til Preben Nissen – og tak for den store indsats som du altid har ydet for Aarup Boldklub, uanset om det har været for Fodbold,  eller andre afdelinger. Jeg kender dig særligt fra Støtteforeningen, hvor vi begge har været med til at afvikle rigtig mange halballer gennem tiden – og du altid var garant for at vore kunstnere havde begge ben på scenen – i hvert fald, langt de fleste 🙂

Sikke et år – sikke et engagement og sikke en opbakning

Det blev desværre endnu et år i Coronaens tegn – men dog ikke så slemt som året før. Nu vidste vi til trods hvilken modstander vi stod over for – og vaccinen gjorde det hele noget lettere, end forrige år. Men det har været bøvlet og vi har været lukket ned – så mon ikke vi alle håber på at denne sæson bliver uden de store nedlukninger.

Medlemsopbakning og Sponsorer

Endnu engang har I formået at lave en medlemsfremgang – samtidig med at mange andre foreninger klager over at medlemmerne bliver væk. Men ikke hos os – I formår at fastholde og engagere vore medlemmer og det er helt fantastisk dejligt, at vi har den store støtte og opbakning fra medlemmerne.

Det samme kan vi sige om vore sponsorer, som igen har bakket op om os – og til trods for at de ikke rigtig har fået reklameværdi for deres sponsorater, har langt de fleste valgt at fortsætte med at støtte op om os i Aarup Boldklub – mange tak for det.

Aktivitetsparken

I Aktivitetsparken har vi stadig store planer om at lave en aktivitetspark for alle beboere i Aarup – uanset alder og helbred. I efteråret 2021 fik vi 1 mill. kr. fra Assens kommune, som tilskud til parken hvilket vi er utroligt glade for. Vi har lige modtaget yderligere kr. 100.000 fra Lokalsamfundspuljen, så vi håber at vi snart kan gå i gang med 1. etape.

Kunststofbane til Fodbold

Vi modtog faktisk 1 mill. Kr. i tilskud fra Assens kommune til en Kunststofbane – men nu har de trukket lidt i land og lavet en ny ansøgningsrunde – så vi må se hvor meget det ender op med. En ting er helt sikkert – vi kommer til at bruge 2022 til at søge fonde til at få sparket gang i dette projekt.
Jeg glæder mig rigtig meget til at deltage i arbejdet.

Medlemstallet

Selv om vi har ligget under for Corona har vi i 2021 endnu engang haft en stigning i medlemstallet – vi er steget fra 1.039 til 1.047 medlemmer. Det er simpelthen så flot at det er lykkedes jer, ikke bare at fastholde, men rent faktisk også at få medlemsfremgang under Coronakrisen – fantastisk flot.
Ole kommer nærmere ind på disse tal, under gennemgang af regnskabet.

Afdeling / År 2018 2019 2020 2021
Fodbold 391 385 343 340
Håndbold 287 296 328 360
Gymnastik 266 249 305 285
Løbeklub 40 68 63 62
Samlet 984 998 1.039 1.047
Vedtægtsændringer

I 2020 snakkede vi også en del om at få indført muligheden for at forretningsudvalg, valgt af bestyrelsen i afdelingerne – en måde hvor man med færre hænder, kan styre den daglige drift.
Det ser heldigvis ud til at have været en succes, for det bliver brugt i flere afdelinger.
I år har vi en enkelt vedtægtsændring – og det er vedr. hvordan der skal indkaldes til generalforsamling, hvor der er en enkelt ændring, for afdelingerne men også for hovedbestyrelse. Det skal fremover være muligt kun at annoncere ud til medlemmerne via AB’s og eller afdelingens hjemmeside.

Fest i klubben

I 2020 fyldte AB 90 år – en fødselsdag som vi, på grund af Corona, ikke har markeret endnu.
Som en slags erstatning for fødselsdagen, håber vi – at vi i efteråret 2022 får gennemført det vi kalder en frivillighedsfest. En fest som alle afdelinger deltager i at arrangere – for alle medlemmer i Aarup Boldklub.

Afslutning

Her til sidst vil jeg meget gerne takke afdelingsbestyrelserne for det gode samarbejde i 2021. Også en stor tak til alle trænere og ledere, der uge efter uge tager det enorme arbejde, der er forbundet med Corona og forsøget på at få hverdagen til at hænge sammen ude i afdelingerne – I har alle været helt fantastiske – og mange tak for det 🙂

Og endelig en stor tak til alle vore sponsorer – husk at bruge dem – de støtter os!

Også en stor tak til mine kollegaer i hovedbestyrelsen for et godt samarbejde i 2021 – og jeg ser frem til et lige så inspirerende og godt samarbejde i år.

Med disse ord vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingen.

Lars Christensen
Formand Aarup Boldklub


Se præsentationen fra Generalforsamlingen her:

Aarup Boldklub - Vedtægter - Februar 2022