GENERALFORSAMLING

afholdes tirsdag den 21. februar 2023 kl. 19.30 i Aarup Fritidscenter.

Dagsorden iflg. lovene.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen.

AARUP BOLDKLUB


Dagsorden

På den ordinære generalforsamling foretages:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag behandles
  5. Valg af formand
  6. Valg af næstformand/kasserer og stedfortrædere
  7. Valg af revisorer og stedfortrædere
  8. Eventuelt

Aarup Boldklub’s Støtteforening afholder GENERALFORSAMLING tirsdag den 21. februar 2023 i umiddelbar forlængelse af Aarup Boldklub’s generalforsamling.

Dagsorden iflg. lovene.

Bestyrelsen