Formand Lars Christensen’s beretning for året 2019 ved Aarup Boldklubs ordinære generalforsamling d. 26. februar 2020.

2019 var et OK år – der var ikke de store udsving, hverken dårlige eller gode.

Alligevel er der sket noget meget spændende, som jeg håber, på sigt, vil blive et positivt tiltag for alle afdelinger i Aarup Boldklub – nemlig ”Sund i Aarup” – kommer til emnet senere….

Læg lige mærke til at Thomas Fogh har givet vores hjemmeside et brush up – flot og godt arbejde! (www.aarupboldklub.dk)

Frivillighed – eller mangel på samme, er stadig et emne vi har snakket om på møderne, både i afdelingerne, men også i hoved-bestyrelsen. Der er i 2019 blevet arbejdet med emnet – og i nogen grad er det lykkedes at knække kurven. Det er helt sikkert et emne som vi fortsat skal arbejde med i 2020.

 

Aktivitetsparken

I Aktivitetsparken har vi stadig store planer om at lave en aktivitetspark for alle beboere i Aarup – uanset alder og helbred.

Det gennemgående tema bliver den nordiske mytologi.

Arbejdet med Aktivitetsparken har ligget stille i efteråret, men er kommet i gang igen.

I juni havde vi Birgitte og Anders med på en tur til Norge, for at kigge på forskellige kunststofbaner. Det var vældig inspirerende og vi går nu efter en bane med sand, i stedet for gummigranulat.

Om Kunststofbanen skal være en del af aktivitetsparken eller ej, ligger endnu ikke helt fast – men det er det der pt. arbejdes ud fra.

 

Sund i Aarup

Aarup Lokalråd m.fl. og Løbeklubben startede 2018 et samarbejde vedr. ”Sund i Aarup” – et samarbejde og initiativ. Der var nogle gode arrangementer i 2019 – og jeg ved at der er mere i støbeskeen for 2020.

En ting der var særligt ved ”Sund i Aarup” er, at det har fået mange ”nye” ansigter frem – nye som alle har noget at byde ind med.

Det er en udvikling som vi helt sikkert skal følge.

 

Medlemstallet

I 2019 har vi faktisk haft en stigning i medlemstallet – vi er steget fra 984 til 998 medlemmer.

Under regnskabet kommer vi ind på tallene fra de forskellige afdelinger.

 

Vedtægtsændringer

I 2018 snakkede vi også en del om hvad man skal bruge Hovedforeningen Aarup Boldklub til og om vi skal kigge på foreningens navn. Så vi har et navn som nye i foreningerne også kan identificere sig med.

Det er et emne som vi også behandlede i 2019 – ikke at vi nødvendigvis skal finde et nyt navn – men Hovedforeningens berettigelse – det skal vi være mere skarp på.

Hvorfor har vi en hovedbestyrelse – og hvorfor er vi en stor forening og ikke flere små?

Rigtig gode spørgsmål som vi er blevet stillet af flere medlemmer ude i afdelingerne.

Det er nogle af de spørgsmål vi i 2019 har arbejdet med i hoved-bestyrelsen.

Hvis vi kigger i vore vedtægter for AB, får vi ikke noget svar – det ændrer vi nu på.

Når vi når til punktet på dagsordenen, vil vi fra bestyrelsen komme med flere forslag til ændringer af vore vedtægter.

Dels er der nogle forslag til ændringer, der blot er rettelser eller opdateringer i henhold til dagligdagen.

Den største ændring kommer under vores formålsparagraf, hvor vi nu indarbejder den virkelighed og dagligdag som vi arbejder under.

Hovedbestyrelsen kan eller skal være AB’s repræsentanter i det øvrige fællesskab i Aarup og i Assens kommune – det er vi allerede i dag, hvor vi bl.a. er repræsenteret i Aarup Lokalråd, Aarup Aktivitetspark, Sund i Aarup.

 

Fest i klubben

Næste år fylder AB rundt – hun er ved at være en moden dame, som lørdag den 24. april 2021 fylder 90 år – og det skal fejres.

Hvordan ved vi ikke endnu, men det bliver Støtteforeningen der får til opgave, sammen med afdelingerne, at få arrangeret nogle festlige dage og arrangementer, som måske skal sluttes af med en stor fællesspisning.

Hvis der allerede nu er nogen der ønsker at hjælpe med planlægningen, skal I endelig kontakte John fra Støtteforeningen.

Afslutning

Her til sidst vil jeg meget gerne takke afdelingsbestyrelserne for det gode samarbejde i 2019. Også en stor tak til alle trænere og ledere, der uge efter uge tager det enorme arbejde, der er forbundet med træning, kampe og opvisninger.

Og endelig en stor tak til alle vore sponsorer – husk at bruge dem – de støtter os!

Også en stor tak til mine kollegaer i hovedbestyrelsen for et godt samarbejde i 2019 – og jeg ser frem til et lige så inspirerende og godt samarbejde i år.

Med disse ord vil jeg overgive beretningen til generalforsamlingen.

Lars Christensen

Formand Aarup Boldklub