Den ordinære generalforsamling var planlagt til at blive afholdt onsdag den 24. februar kl. 19.00 i AB klubhus på Stadionvej.

Som Coronasituationen er lige nu, er det ikke muligt for os at afholde vores generalforsamling, med fysisk fremmøde.

Vi har overvejet muligheden med en online generalforsamling, men vi er bange for at dette vil udelukke for mange potentielle deltagere.

Vi har besluttet at vi afholder generalforsamlingen, når vi igen kan forsamles, mindst 20 personer og indkaldelse vil ske med 14 dages varsel.

Annoncering vil ske Aarup Folkeblad, på Facebook og på klubbens hjemmesider.

På bestyrelsens vegne

Lars Christensen

Formand AB Hovedbestyrelse